Glede med fotball for alle – alle skal med

Aktiviteter

Vi besøker skoler og arrangerer skolecup i ulike format.

Aktivitetsdager med fokus på smil og latter arrangerer vi:

Løkkecuper arrangerer vi: